Porovnanie

Nanoheat a ostatné podlahové vykurovacie systémy

Nano-Heat vs. plynové vykurovanie

Plynové vykurovanie je v našich končinách považované za relatívne lacný spôsob vykurovania. Tento názor je však len dedičstvo z dôb keď bol plyn dotovaný „sovietmi“ ako jeden z prostriedkov na udržanie si sféry vplyvu. Prakticky všetky elektrické vykurovania používajúce infratechnológiu dnes pracujú úspornejšie!
Navyše vám pribúdajú zbytočné riziká a povinnosti. Platíte navyše plynomer, na začiatku každej sezóny je potrebné spraviť revíziu kotla, odvzdušnenie systému, revíziu komína a do nákladov si treba pripočítať aj obmedzenú životnosť plynového kotla.
Vykurovanie NANO-HEAT je naproti tomu bezúdržbové, pružné a spoľahlivé! K ušetreným prostriedkom na prevádzke si pripočítajte ešte o cca 25 % nižšiu sadzbu elektrickej energie na všetky elektrospotrebiče v domácnosti, ktorú získate práve vďaka elektrickému kúreniu NANO-HEAT pri HDO a sadzbe DD5!

Nano-Heat vs. elektrické konvekčné vykurovanie

Elektrické konvekčné vykurovanie – konvektory. Ich asi jedinou výhodou je nízka obstarávacia cena. Elektrické konvektory dokážu rýchlo vykúriť priestor, lebo vysokou teplotou priamo ohrievajú vzduch. Následne však tento ohriaty vzduch odovzdá vlhkosť studeným stenám, kde následne vznikajú plesne. Následkom konvekčného kúrenia je stály vysoký rozdiel medzi teplotou vzduchu v miestnosti a stenami. Studené steny nielen vlhnú a vytvárajú živnú pôdu pre plesne, ale navyše sálajú chlad – teda dosiahnutie optimálnej tepelnej pohody je takmer nemožné. Studené a vlhké steny sú tiež veľmi zlým izolantom. Vďaka týmto vlastnostiam sa u elektrických konvektorov jedná asi o najdrahší spôsob vykurovania. Rozdiel v prevádzkových nákladoch v porovnaní s vykurovacími samoregulačnými infrarohožami NANO-HEAT môže dosiahnuť až 40 % v neprospech konvektorov!

Nano-Heat vs. elektrické odporové káble

Prvou výhodou vykurovacích rohoží NANO-HEAT voči elektrickým odporovým káblom je karbónová infretechnológia – teda vyšší podiel sálavej zložky tepla a tým dosiahnutie tepelnej pohody pri o 2 - 3 °C nižšej teplote prostredia.
Výhodou NANO-HEATu sú tiež jeho samoregulačné vlastnosti, vďaka ktorým neprichádza k prekurovaniu priestoru. Vďaka týmto vlastnostiam je prevádzka samoregulačných infrarohoží NANO-HEAT lacnejšia v priemere o 10 %.

Nano-Heat vs. karbónové fólie

Obe technológie využívajú rovnakú technológiu premeny elektrickej energie na sálavé teplo a síce zmes karbónu (uhlíka).
Najväčším vylepšením vykurovacích rohoží NANO-HEAT v porovnaní s uhlíkovými fóliami je ich odolnosť voči vode. Z tejto vlastnosti pramení viacero konkurenčných výhod:

1) Vysoká odolnosť voči vode (IP68) umožňuje zalievať infratyče NANO-HEAT priamo do poteru, bez potreby ďalších medzivrstiev. Vďaka tomu prichádza k priamemu sálaniu tepla bez izolačných prekážok. Navyše prichádza k celoplošnému zaliatiu a tým aj odovzdávaniu tepla celým povrchom vykurovacej rohože do poteru a nie do izolačnej podložky ako je tomu u fólií.

2) Vyššia bezpečnosť. Dokonalými hydroizolačnými spojmi dosahuje NANO-HEAT nižšie únikové prúdy a tým výrazne vyššiu bezpečnosť prevádzky! Trieda ochrany IP68 definuje, že NANO-HEAT je prachotesný a funkčný aj pri trvalom ponorení do vody!

3) Samoregulačné vlastnosti vykurovacích rohoží NANO-HEAT sú ďalšou technologickou prednosťou voči väčšine uhlíkových fólií. Zabraňujú tvorbe HOT-POTs – miest s vysokou teplotou, umožňujú slobodnú manipuláciu s nábytkom, bránia prekúrovaniu priestorov, a tým v neposlednom rade prispievajú k zníženiu prevádzkových nákladov o ďalších cca 10 %.

Nano-Heat vs. tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je asi jediná technológia (mimo kúrenia drevom), ktorá má v porovnaní s vykurovacími rohožami NANO-HEAT nižšie prevádzkové náklady. Avšak tieto máte prakticky predplatené vo vysokých zriaďovacích nákladoch a v cene za údržbu a servis. Vzhľadom na obstáravacie náklady a obmedzenú životnosť tepelného čerpadla, považujeme tepelné čerpadlo v bytových jednotkách do 300 m2 za prakticky nenávratnú investíciu. Navyše hlučná prevádzka jeho rotačných častí bude terorizovať nielen Vás, ale aj vašich susedov.
Pri porovnaní s tepelným čerpadlom sa samoregulačné rohože síce nemôžu pochváliť nižšími nákladmi na energie, ale ak zoberieme do úvahy celkové náklady, teda obstarávacie náklady, náklady na servis a údržbu a náklady na energie, sme presvedčení, že sa infrarohože NANO-HEAT nedajú zahanbiť ani v porovnaní s touto technológiou.
Navyše vám NANO-HEAT dopraje vysoký komfort, bez potreby výkopových prác, servisu, údržby a tichú prevádzku. Okrem príjemného tepla v byte neviete ani vy ani vaši susedia, že ho máte.